اسپری خوشبو کننده خانگی godrej aer msds

محیط تولید

شریک همکاری

msds گریس- اسپری خوشبو کننده خانگی godrej aer msds ,مواد خاموش کننده : از پودر خشک ، co2 ، فوم و اسپری آب استفاده کنيد . خطرات انفجار و آتش سوزی : ____ روش ويژه اطفاء حريق : از آب به جز حالت اسپری استفاده نکنيد .SAFETY DATA SHEET Mercury (II) chloride( هویج دیرلکPage 2 of 7 Hazard statement(s) رطخ تارابع.تسا هدنشک،ندروخ تروص رد H300.دوشیم مشچ هب بیسآ و تسوپ دیدش یاهیگتخوس ببس H314.یکیتنژ یاهصقن داجیا هب کوکشم H341.نینج ای یروراب هب یناسربیسآ هب کوکشم H361 H372اطلاعات فني و حفاظت ايمني مواد (MSDS)

[email protected] داﻮﻣ ﻲﻨﻤﻳا تﺎﻋﻼﻃا گﺮﺑ م ش ج / م ف /01 / ﺶﻳاﺮﻳو هرﺎﻤﺷ 1384 نﺎﺘﺴﻣز 852 /ا پ ب ش/پ ص م ش (لواژ بآ) ﻢﻳﺪﺳ ﺖﻳﺮﻠﻛﻮﭙﻴﻫ: مﺎﻧ ﻲﺋﺎﻴﻤﻴﺷ داﻮﻣ: ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ٤ يرادرﺎﺒﻧا و ﻲﻳﺎﺠﺑﺎﺟ-9

MSDS گریس - HSE expert

msds گریس . گروه تحریریه سایت ... مواد خاموش کننده : از پودر خشک ، co2 ، فوم و اسپری آب استفاده کنيد . خطرات انفجار و آتش سوزی : ____ روش ويژه اطفاء حريق : از آب به جز حالت اسپری استفاده نکنيد . از آب برای ...

ام اس دی اس (MSDS)

کد کالا : msds 78 ام اس دی اس مواد (اسید کلریدریک رقیق و غلیظ) کد کالا : msds 79 نمایش 1 تا 79 از 79 (1 صفحه ها)